Lưu ý: Nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng chỉ ghi: Mã xe đạp và SDT + tên

Chủ tài khoản: TRAN DOAN NGHIA
Số tài khoản  : 2806971888888
Ngân hàng     : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – Chi Nhánh An Phú, Tp.HCM
Chủ tài khoản: TRAN DOAN NGHIA
Số tài khoản  : 19036384474018
Ngân hàng     : NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – Chi Nhánh Quang Trung, Tp.HCM